Free RolePlay pack Fivem RolePlay

Lipiec 2019

Update v1.2

EssentialMode 6.2, ESX Core 1.1 (954572c), mysql-async 3.1.1

Styczeń 2019

Update v1.1

EssentialMode 5.1.0 , ESX Core 1.1, mysql-async 3.0.1

Grudzień 2018

Beta v0.9.9

Czyszczenie paczki przed aktualizacją do ESX Core 1.1

Wrzesień 2018

Beta v0.9.8-beta

Łatanie dziur w skryptach.

Lipiec 2018

Alpha

Udostępnienie paczki na github dodanie deviljin112 jako współtwórcę.